Naam:Stichting Activiteiten Lions Club Alkmaar
Fiscaalnummer:8540.62.208
E-mail:info@lichtjesavondalkmaar.nl
Bestuurssamenstelling:Voorzitter: Martijn Wokke
Penningmeester: Sander de Gans
Secretaris: Ilse Ketzer
Namen overige bestuursleden:Jorick van Gemert

Beleidsplan:

Het beleid van de Stichting is er op gericht om de middelen, verkregen uit de in de doelstelling genoemde activiteiten, zo zorgvuldig mogelijk in te zetten bij het ondersteunen van sociaal- maatschappelijke instellingen, groeperingen, organisaties en projecten.

Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd:

  • De focus ligt op Alkmaar en omstreken.
  • Verzoeken van instellingen, organisaties en projecten buiten deze regio, waarbij leden van Lions Club Alkmaar een persoonlijke immateriële betrokkenheid hebben, worden eveneens in overweging genomen.
  • Het streven is om met onze sponsorbijdrage vooraf geselecteerde goede doelen van instellingen, organisaties en projecten te ondersteunen.
  • Voorts beogen wij met onze bijdrage een verschil kunnen maken.

Toekenning van bijdragen geschiedt op basis van aanvragen die door het bestuur van de stichting worden beoordeeld en bij een positieve beoordeling als voorstel aan de leden van Lions Club Alkmaar worden voorgesteld.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden zijn leden van Lions Club Alkmaar en worden zowel financieel als in natura, niet beloond voor hun inspanningen.

Doelstelling:

  1. De Stichting heeft ten doel het verwerven en beheren van geldmiddelen, te besteden voor door de Lions Club aan te wijzen maatschappelijke goede doelen uit de regio, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.
  2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door in nauwe samenwerking met de Lions Club Alkmaar activiteiten uit te voeren en projecten te realiseren waarmee de aangewezen goede doelen ondersteund kunnen worden. Vast evenement elk jaar is Lichtjesavond Alkmaar dat plaatsvindt in het kermisweekend van Alkmaar op de zaterdagavond.

Financiële verantwoording:

Jaarcijfers en overzicht uitgevoerde activiteiten van de penningmeester van de Stichting:
Definitieve cijfers 2019 – 2020